Plus praktijk en Topzorgpraktijk

Plus praktijk en Topzorgpraktijk

In mei 2015 hebben wij opnieuw de toetsing voor plus praktijken goed doorlopen. Wij zijn trots dat wij de status van plus/ top praktijk sinds mei 2011 bezitten en hierdoor bij het topsegment van de fysiotherapie (5%) behoren. Tijdens de zware toetsing is er naast inhoudelijke kwaliteit gekeken naar patientteverdenheid, zorgvernieuwing en samenwering met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten en collega fysiotherapeuten/oefentherapeuten. Certificatie is de manier om zichtbaar te maken dat een zorgorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, de client centraal staat en de praktijk systematisch werkt aan verbetering van kwaliteit. Fysio Grootegast is zo’ n praktijk en levert aantoonbare hoogstande, kwalitatieve doelmatige zorg. Dit resulteert in goede afspraken met o.a zorgverzekeraars als Menzis, de Friesland en Achmea
Master chronische ziekten

No Comments

Post a Comment