Manuele therapie

Manuele therapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie. De manueel therapeut heeft na zijn studie fysiotherapie een opleiding manuele therapie gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar. Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode voor mensen met klachten van het bewegingsapparaat, dat wil zeggen klachten van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen.

Fysiotherapie

Het eerste consult

In een eerste gesprek worden uw klachten in kaart gebracht. De manueel therapeut zal vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoe lang de klachten bestaan en waardoor de klachten toe- of afnemen.

Lichamelijk onderzoek

De manueel therapeut beoordeelt de houding en hij onderzoekt met specifieke bewegingen de gewrichten. Klachten in de wervelkolom en de ledematen kunnen ontstaan wanneer de gewrichten niet goed bewegen. Deze functiestoornissen van de gewrichten kunnen het gevolg zijn van kortdurende of langdurige overbelasting.

Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens wordt een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een vervolgafspraak gemaakt voor de behandeling.

De behandeling

Als na het onderzoek blijkt dat het nuttig is om met manuele therapie behandeld te worden, dan zal deze behandeling niet alleen tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren, maar ook om de houding en de beweging te optimaliseren.

Tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten en probeert hij de verstoorde beweeglijkheid te herstellen. Soms wordt tijdens de behandeling gebruik gemaakt van manipulaties. De gewrichten worden dan met een gedoseerde impulstechniek bewogen. Daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wanneer is manuele therapie geschikt voor u?
In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor klachten die gepaard gaan met pijn of het minder goed kunnen bewegen van één of meerdere gewrichten. Vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden bij het stellen van de diagnose en het vaststellen van de therapie bij klachten aan de wervelkolom en die met de wervelkolom samenhangen, zal de manueel therapeut vooral binnen dit gebied werken. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar, de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Voor welke klachten gebruikt u manuele therapie?

  • Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen.
  • Klachten hoog in de rug die gepaard gaan met rib- en borstpijn.
  • Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen.
  • Klachten van slijtage in het heupgewricht.
  • Bepaalde vormen van duizeligheid.
  • Hoofdpijn die gepaard gaat met een verstoorde beweging van de nek.

Of manuele therapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.
U kunt overleggen met uw huisarts voor een verwijzing naar de manueel therapeut. Hij kan aangeven of manuele therapie iets voor u is. Net als fysiotherapie is ook manuele therapie vrij toegankelijk, dus u kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts contact met ons opnemen voor een screening en intake. Wij adviseren u graag over deze behandelmethode.

Bij de meeste ziektekostenverzekeraars is de vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket opgenomen.

Verwijzing
U mag zonder verwijzing naar de manueel therapeut. Een aantal verzkeringen hebben in hun voorwaarden opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft.

Kwaliteit
De erkende manueel therapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In het register staan ongeveer 2300 manueeltherapeuten.
Eén van de onderdelen van de registratie- en herregistratievoorwaarden is het verplicht volgen van bij- en nascholing. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan men in het register opgenomen worden of blijven. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd. Zie ook www.fysionet.nl of www.nvmt.nl

koninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapie

Heeft u een vraag of bent u gewoon nieuwsgierig, kijk dan op onze contact pagina.