Arbeids re-integratie

Onze praktijk is aangesloten bij het landelijke Fysergo netwerk. Binnen dit netwerk houden wij ons bezig met arbeids re-integratie.
Op basis van een intake (inventarisatie en analyse van het gezondheidsprobleem in relatie tot werk) wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Onderdelen van dit plan van aanpak kunnen zijn:

  • Eenmalig advies
  • Korte herstel begeleiding fysiek
  • Medische training/belastbaarheidstraining
  • Werkplekonderzoek en -advies
  • Vaardigheidsinstructie/training op de werkplek
  • Fysieke functiegerichte re-integratie trainingen
  • Graded activity training

Bij individuele arbeidsrelevante gezondheidsproblemen

 

Door vroegtijdig na te gaan of een aandoening (aantoonbare weefselschade) de oorzaak is van de lichamelijke klacht en welke beperkende factoren (individueel en/of werkgebonden) aanwezig zijn voor herstel kan worden bepaald welke therapeutische aangrijpingspunten aanwezig zijn om herstel en zelfmanagement van de klacht te bevorderen. Bij het opstellen van het begeleidingstraject wordt op basis van deze analyse een keuze gemaakt uit een behandeling van de aandoening, aanleren van vaardigheden om adequaat met de klacht in het werk om te gaan, training van fysieke vermogens om de belastbaarheid in evenwicht met de werkbelasting te brengen of een combinatie hiervan. De bedrijfsarts wordt tijdens en na het begeleidingstraject door middel van rapportages volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen gedurende het traject.

Preventieve trainingen

 

Onze praktijk verzorgt ook preventieve trainingen voor bedrijven en instellingen. Op basis van een intake gesprek met de opdrachtgever wordt een preventieprogramma en/of training samengesteld afgestemd op de doelgroep en het bedrijf. Binnen deze trainingen kan aandacht worden besteed aan veel voorkomende fysieke problemen zoals:

  • Lage rugklachten
  • RSI/CANS en fysieke belasting

Heeft u een vraag of bent u gewoon nieuwsgierig, kijk dan op onze contact pagina.