Coronavirus update

Coronavirus update

Geachte patiënt,

Belangrijk bericht in verband met het coronavirus 

Aan de zorgverleners in de eerste lijn, dus ook aan de fysiotherapeuten worden de volgende adviezen gegeven vanuit het RIVM om verspreiding van het virus te beperken:

Bij patiënten met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts is er een duidelijk advies: niet gaan behandelen! Wilt u dus alstublieft zo vriendelijk zijn om in bovenstaande situatie de behandeling af te bellen, dus annuleren van uw afspraak en de behandeling uitstellen tot het moment dat uw klachten volledig zijn verdwenen. Blijf dus vooral thuis. (advies RIVM).

Dit betekent dat patiënten zonder bovenstaande klachten geen risico groep vormen om te behandelen. Wij zullen deze patiënten gewoon behandelen. Kortom heeft u zelf geen klachten, dan bent u gewoon welkom in onze praktijk. Dit doen we uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Wij volgen de algemene aanwijzingen van het RIVM:

-geen handen te schudden.
-vaak en grondig handen wassen.
-hoesten /niezen in de elleboog.

Ook worden oppervlakken die veel worden aangeraakt, toetsenborden, deurklinken en handvatten (inclusief de oefenzaal) vaker dan normaal schoongemaakt. Op deze manier hopen we de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Aan patiënten die behoren tot een risicogroep met name COPD patiënten wordt wel het advies gegeven om met name groepsbehandelingen uit te stellen. De fysiotherapeut zal in dat geval proberen contact met u op te nemen om deze behandeling uit te stellen of met u de mogelijkheden van individuele behandeling te bespreken.

Er wordt na overleg op 16 maart 2020 van onze beroepsvereniging met het ministerie van VWS geadviseerd om fysiotherapie praktijken wel open te houden.

Voor meer informatie zie ook: www.rijksoverheid.nl/coronavirus, www.rivm of www.thuisarts.nl of bel het corona informatie nummer 0800-1351